PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT (KP) PERIODE OKTOBER 2022

PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT (KP) PERIODE OKTOBER 2022

PEDOMAN USUL KENAIKAN PANGKAT (KP) PERIODE OKTOBER 2022

Jakarta – Humas : Dalam rangka Proses usul Kenaikan Pangkat (KP) periode Oktober 2022 dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut:

untuk lebih lengkapnya, berikut Surat Sekretaris Mahkamah Agung

 Dokumen